Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

prowadzi nabór na semestr zimowy luty 2016

w systemie zaocznym:

Szkoła Policealna

·          - technik turystyki wiejskiej (2-letnia) (nadaje kwalifikacje      rolnicze)

·         - technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5-roku)

·         - technik informatyk (2-letnia)

·         - technik administracji (2-letnia)

ZAPRASZAMY!!!

            Nauka jest bezpłatna!!!