Nabór słuchaczy na rok szkolny 2014/2015 

Kierunki kształcenia w systemie zaocznym:

·       Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3-letnie)

(po gimnazjum i  zasadniczej szkole zawodowej)

·       Szkoła Policealna:

-         technik turystyki wiejskiej (2-letnia)  (nadaje kwalifikacje  rolnicze)

-         technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

-         opiekun w domu pomocy społecznej (2-letnia)

-         opiekunka środowiskowa (1-rok)

-         technik informatyk (2-letnia)

-         technik administracji (2-letnia)

-         technik rachunkowości (2-letnia)

-         technik spedytor (2-letnia)

Nauka w szkole jest bezpłatna!!!

ZAPRASZAMY