Prowadzimy nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016  w systemie dziennym:

-liceum ogólnokształcące – klasa mundurowa o profilu wojskowym, policyjnym, strażackim i służb celnych NOWOŚĆ !!!

-technikum 4-letnie – technik technologii odzieży

-zasadnicza szkoła zawodowa – krawiec

 w systemie zaocznym:

  • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

(po gimnazjum (3-letnie) i  zasadniczej szkole zawodowej (2-letnie))

  • Szkoła Policealna:

-          technik turystyki wiejskiej (2-letnia) (nadaje kwalifikacje  rolnicze)

-          technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

-          opiekun w domu pomocy społecznej (2-letnia)

-          opiekunka środowiskowa (1-rok)

-          technik informatyk (2-letnia)

-          technik administracji (2-letnia)

-          technik rachunkowości (2-letnia)

-          technik spedytor (2-letnia)

Nauka w szkole jest bezpłatna!!!

ZAPRASZAMY