Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

Prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2016/2017

Kierunki kształcenia w systemie dziennym:

po gimnazjum:

  • Zasadnicza szkoła zawodowa

krawiec – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,

kierowca mechanik

·         Zasadnicza szkoła zawodowa wielozawodowa:

kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca  

·         Technikum

technik przemysłu mody

technik informatyk

technik organizacji reklamy

Kierunki kształcenia w systemie zaocznym:

  • Szkoła Policealna:

-          technik turystyki wiejskiej (2-letnia)  (nadaje kwalifikacje rolnicze)

-          technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku)

-          opiekunka środowiskowa (1-rok)

-          technik administracji (2-letnia)

-          technik usług kosmetycznych (2-letnia)

ZAPRASZAMY!!!

            Nauka jest bezpłatna!!